לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

הנהלת ביה"ס לקיימות וסביבה

ראש בית הספר

צוות היגוי

ראש בית הספר

המחלקה לכימיה

ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

מנהלת אדמיניסטרטיבית

ראשי יחידות קיימות

הפקולטה למדעי החיים

ראש החוג הרב תחומי במדעי הרוח

הפקולטה לחינוך

הפקולטה לרפואה

דיקן הפקולטה להנדסה

הפקולטה למדעי החיים

המחלקה לכימיה

סגל אקדמי בכיר

המחלקה ללימודים קלאסים

החוג הרב תחומי במדעי הרוח

החוג הרב תחומי במדעי הרוח

המחלקה לספרות משווה

המחלקה לספרות משווה

המחלקה לפילוסופיה

המחלקה להיסטוריה כללית

ראש המחלקה לפילוסופיה

המחלקה לפילוסופיה

ראש המחלקה להיסטוריה כללית

המחלקה לספרות משווה

ראש המרכז להוראת הביולוגיה

החלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

מרצה, הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה למדעי החיים

לימודי אקולוגיה, ביולוגיה ימית ומדעי הצמח (בוטניקה)

הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

ראש מערך הקליניקות, הפקולטה למשפטים

המחלקה לכימיה

המחלקה לכימיה

ראש תוכנית "כימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה"

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב