לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

חיפוש

קורסי בחירה

סידורישם פרטישם משפחהתוארמחלקה/ פקולטהשם הקורסש"שעיתוי
1צפרירברזליד"רהיסטוריה כללית/הפקולטה למדעי הרוח

סביבה, טבע וחברה באירופה של ימי הביניים

183140-01

1

סמסטר א'

יום ה' 10:00-12:00

2אברהםדורוןפרופ'היסטוריה כללית/ הפקולטה למדעי הרוח

סביבה ואקולוגיה בגרמניה הנאצית

183136-01

1

סמסטר א'

יום ב' 10:00-12:00

3דןבראזד"ר

פילוסופיה/

הפקולטה למדעי הרוח

מבוא לפילוסופיה סביבתית

31125-01

1

סמסטר ב'

יום ה' 10:00-12:00

4יעקבמאשיטיד"ר

ספרות משווה/

הפקולטה למדעי הרוח

אקו-שייקספיר: מחזות שייקספיריים על רקע אקוקריטיציזם

33533-01

2

שנתי

יום ב' 10:00-12:00

5אילהעמירד"ר

ספרות משווה/

הפקולטה למדעי הרוח

טבע וילדות: יצוגים ספרותיים וויזואליים

33930-01

1

סמסטר ב'

יום ב' 12:00-14:00

6איילתפארד"ר

לימודים קלאסיים/

הפקולטה למדעי הרוח

מהנשר של זאוס לפילים של חניבעל: על בעלי חיים ובני אדם בעולם העתיק

465600-01

1

סמסטר א'

יום ג' 14:00-16:00

7חנןמנדלד"רהתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים/היחידה ללימודים בין תחומיים

*קונפליקטים סביבתיים

277394-01 (5 מקומות)

1

סמסטר ב'

יום ו' 12:00-14:00

בזום

8תמראלאורפרופ'התוכנית לפרשנות ותרבות/היחידה ללימודים בין תחומיים

**המפנה האונטולוגי ויחסי חי צומח דומם (קורס חדש!)

271243-01

1

סמסטר ב'

דו שבועי

יום ג' 14:00-18:00

9אורניתספקטור-לויד"רהפקולטה לחינוךחינוך לאוריינות סביבתית בעידן המודרני77907-012

שנתי

יום ה' 16:00-18:00

10ענתצ'צ'יקפרופ'

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה/

הפקולטה למדעי החברה

שיווק ירוק

75965-01

1

סמסטר ב'

מתוקשב

11יונתןגנותד"רהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה/הפקולטה למדעי החברה

המים במאה ה-21

75515-01

1

סמסטר ב'

יום ג' 12:00-14:00

12רטיגעיליד"ר

המחלקה למדעי המדינה/

הפקולטה למדעי החברה

*אנרגיה וביטחון לאומי בישראל ובעולם

71060-01

2

שנתי

יום ו' 10:00-12:00

בזום

13מיכהברחנאפרופ'

המחלקה לניהול/

הפקולטה למדעי החברה

*אפידמיולוגיה בניהול בריאות

55804-01

1

סמסטר א'

יום ה' 20:00-22:00

14משהנתןד"רהמחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה/הפקולטה למדעי היהדות

הכרת החי של א"י 16252-01

(10 מקומות)

2

סמסטר א'

יום א' 16:00-20:00

15משהנתןד"רהמחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה/הפקולטה למדעי היהדות***מהמדבר ועד הטרופי 161027-011

סמסטר ב'

מתוקשב עם נוכחות בסיורים

16וייסאהודפרופ'המחלקה ללימודי א"י
וארכיאולוגיה/הפקולטה למדעי היהדות

יסודות
הבוטניקה:
הרצאה+תרגיל
16250-
01+02

2

סמסטר א'

יום ד' 10:00-14:00

17אורןלויפרופ'הפקולטה למדעי החיים

מבוא לביולוגיה ואקולוגיה ימית

80309-01

1

סמסטר ב'

יום ד' 14:00-16:00

לתלמידי תואר שני ומעלה כימיה /ביולוגיה/גאוגרפיה

*5 מקומות לבעלי תואר שני ומעלה-הרישום במייל למשרד ביה"ס לקיימות zohar.barak@biu.ac.il
** לתלמידי מחקר בלבד, הרשמה במייל: hermeneutics.culture@biu.ac.il
*** ניתן להירשם בסמסטר ב' בלבד-על בסיס מקום פנוי, בתיאום עם המחלקה במייל

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב