לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

תואר ראשון בגאוגרפיה וסביבה

לימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מעניקים תואר בגאוגרפיה ולימודי סביבה מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על איכותו והתפתחותו לאורך זמן. המודעות לנושאים סביבתיים, ליחסי גומלין בינם לאדם ולהשפעתו של האדם על סביבתו תרמה להכרה בצורך בהכשרת חוקרים ובעלי מקצוע המסוגלים לבחון סוגיות ביחסי הגומלין בין האדם לסביבתו במבט רחב ואינטגרטיבי ולהציע כלים מעשיים לבחינה זו. הלימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה נותנים מענה לצרכים אלה, והם מתמקדים בשלושה תחומים: המרחב והמבנה הפיסי; המרחב וההשלכות הכלכליות, החברתיות, התכנוניות, ההיסטוריות והתרבותיות על עיצובו; כלים לבחינת שני התחומים והיחסים ביניהם באמצעות חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות. הלימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתייחדים בשילוב הדוק בין שלושת התחומים ועל ידי כך מרחיבים את אפשרויות ההוראה והמחקר.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב