לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

תואר שני עם תזה בכימיה אנרגיה וקיימות

המחלקה לכימיה משמשת ציר מרכזי בפיתוח של טכנולוגיות יצור, אגירה ושימוש באנרגיות בנות קיימא.

התואר מקנה הבנה ומבט רחב על טכנולוגיות אנרגיות בנות קיימא, השפעתן והתאמתן לסביבה. למידה של הכלים הדרושים לפיתוח טכנולוגיות אלו והבנת התחום מנקודת ראיה של דיסציפלינות שונות כגון רגולציה ומדעי כדור- הארץ. מטרת המגמה היא לחשוף את תלמיד המחקר לאספקטים שונים של נושא הקיימות כדי ששיקולים של קיימות יקרינו על עבודת המחקר- תכנון המחקר, שאלת המחקר, ושיטות המחקר.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב