לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

קול קורא למחקרים בנושא התחדשות עירונית וקיימות

המרכז למחקרי סביבה וקיימות באוניברסיטה הפתוחה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למחקרים מכווני מדיניות שיענו על האתגר של יישום התחדשות עירונית בת קיימא בישראל.
במסגרת הקול הקורא ימומנו עד שתי הצעות מחקר בנושא התחדשות עירונית בסכום של 30,000 ₪ למחקר.

לפרטים: קול קורא בנושא התחדשות עירונית מטעם המרכז למחקרי סביבה וקיימות באוניברסיטה הפתוחה

יש לשלוח את הצעות המחקר לא יאוחר מיום 15.10.2023 בשעה 12:00 באמצעות הטופס
המקוון. לשאלות ניתן לפנות בדוא"ל: il.ac.openu@center-env.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב