לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

חיפוש

קול קורא למחקרים בנושא קיימות וחוסן אורבני

בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יחד עם
המרכז למחקרי סביבה וקיימות באוניברסיטה הפתוחה מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למחקרים מכווני מדיניות שיענו על האתגר של מימוש ערים
מקיימות וחסינות לשינויי אקלים בישראל.
במסגרת שיתוף הפעולה ימומנו הצעות מחקר בנושאי קיימות וחוסן אורבני.
סכום המענק : 25,000 ש"ח למחקר. יוענקו עד 4 מענקי מחקר במסגרת הקול הקורא.

העלון המלא של קול קורא בנושא קיימות וחוסן אורבני

יש לשלוח את ההצעה לא יאוחרמ-30.5.23-בשעה 12:00באמצעות הטופס המקוון
לשאלות ניתן לפנות אל נמרוד גבע,רכז מחקרים בדוא"ל

env-center@openu.ac.il

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב