לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

חיפוש

קול קורא למתן מענקים למחקרים עבור אגף הייעור של קרן קימת לישראל 2024

מוזמים להגיש מענה לקול קורא מס’ קק/1037/24 למתן מענקים למחקרים עבור אגף הייעור של קרן קימת לישראל 2024

מסמך קול קורא להורדה

אגף הייעור בקרן קימת לישראל פונה בזאת לציבור החוקרים להגיש בקשות למתן מענקים למחקרים לשנת 2024 בהתאם ליעדי המחקר המפורטים בקול הקורא. להלן יעדי המחקר לשנת 2024:

  1. ניהול וממשק יער ושטחים פתוחים
  2. מגוון ביולוגי ושירותי מערכת אקולוגיים ביערות
  3. קידום תחום הריבוי, ההשבחה, תפקודיות ובריאות היער
  4. תכנון וקליטת קהל
  5. פטריות הבר בישראל

שימ/י לב לכך שהמחקר נשוא הבקשה אינו מחקר אשר נתמך ע”י קק”ל.
הצעת המחקר תיבנה ע”פ מסגרת שנתית, ככלל לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. ניתן יהיה להגיש בקשה למתן מענק למחקר עד לסכום של 150,000 ₪ לשנה.
מועד אחרון להגשת הבקשות :18/4/2024 בשעה 14:00

Special Considerations:
החוקר הראשי של המחקר יוכל להגיש הצעה אחת בלבד (בה הוא ה PI החוקר המוביל) ולהיות שותף (שאינו חוקר מוביל) בעוד שתי הצעות בלבד.

For more Information:
לשאלות בנוגע לתוכן ההליך ולנושאים הקשורים בו, יש לפנות במסגרת שאלות הבהרה במערכת המקוונת. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 29/2/2024 בשעה 14:00.
לבירורים נוספים יש לפנות בדוא”ל: michaely@kkl.org.il
קול קורא קק/1037/24 למחקרים עבור אגף הייעור – אתר קק"לDocuments:
קול קורא קק/1037/24 קק"ל
תצהיר עמידה בתנאים מקדימים
כתב התחייבות זיקות אישיות וניגוד עניינים
חוזה התקשרות לקול קורא למחקרים של אגף היעור 2024

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב