לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

קול קורא לתלמידי תואר שני ושלישי למלגות מחקר בנושאי סביבה

מדינת ישראל | המשרד להגנת הסביבה
לשכת מדענית ראשית

פנייה להגשת סטודנטים מצטיינים לקבלת מלגת מחקר בתחומי
הסביבה לתארים שני ושלישי
מכרז פומבי 2023/1 (קול קורא) בנושא הענקת מלגות

קול קורא לתלמידי מחקר בנושאי סביבה תשפד

במטרה לפתח בסיס ידע והון אנושי איכותי בארץ ולהביא להגדלת מספר הבוגרים האקדמאיים העוסקים
במחקר בתחומי הסביבה, הגדיר המשרד להגנת הסביבה את התחומים המפורטים מטה
כתחומים שהוא מעוניין לקדם.

לפיכך יזם המשרד קול קורא זה במסגרתו יוכלו מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל להגיש תלמידים
מצטיינים לקבלת מלגת מחקר בתחומי הסביבה לתארים שני ושלישי. הענקת המלגות תביא למיצוי
הפוטנציאל הקיים במוסדות ואצל החוקרים לפיתוח תחומי ידע אלו, אשר הינם בעלי ערך מוסף למדינת
ישראל ואשר יש בהם פוטנציאל כלכלי עתידי.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב