לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

ד"ר ילנה ז'בלב

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

מחקר

תחומי מחקר עכשווי השפעת לחץ מבקרים על המצב האקולוגי של פארקים שונים בתל-אביב, ירושלים, צפת ונצרת.

תכונות קרקע וצומח במיקרו סביבות שונות בפארקים עירוניים בתל-אביב.

זיהום קרקע וצומח ע"י מתכות כבדות סביבות אורבניות.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב