לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

חיפוש

ד"ר קרן אגאי- שי

הפקולטה לרפואה

מחקר

אפידמיולוגיה הנה תחום ידע הבוחן בין היתר, את האטיולוגיה (גורם סיבתי) להיארעות מחלות באוכלוסייה. אפידמיולוגיה סביבתית הנה תחום מחקר בינתחומי המתמקד בבחינת הקשר בין מגוון החשיפות הסביבתיות המזיקות והמיטיבות אליהן אנו נחשפים והשפעתן על הבריאות.  עיקר העניין שלי כאפידמיולוגית סביבתית מתמקד בבחינת הקשר בין חשיפות סביבתיות חיוצוניות ("אקספוזום")- שליליות וחיוביות  על בריאות הילוד והילד. לדוגמא, קרבה לטבע ולסביבה ירוקה יכולה לשפר את מצב הבריאות, לעומת זאת חשיפה לזיהום אוויר עלולה לפגוע בבריאות. בעבודתי כחוקרת, אני בוחנת את ההשפעות המזיקות והמיטיבות של הסביבה על הבריאות. כמו-כן אני מבצעת מחקרי הערכת סיכון המשמשים כלי לקבלת החלטות.

להלן מספר פרויקטים מחקריים כדוגמאות לתחומי העניין שלי :

במספר מחקרים קודמים, נבחן הקשר בין חשיפות סביבתיות שונות כגון זיהום אוויר חוץ מבני, טמפרטורה, מגורים בקרבת פארקים ובסביבה ירוקה והשפעת כל אלה יחד ובנפרד על הסיכון ללידת ילוד עם תוצאי הריון שליליים.  במסגרת מחקר זה, נבחן הקשר בין חשיפות אלה בקרב 2,000,000 ילודים בשנים 2000-2014. במחקר נבחנת האינטראקציה האפשרית עם שימושי-קרקע שונים (קרקע חקלאית וקרקע בסביבה עירונית). כמו-כן נבחן האם לנשים ממעמד סוציואקונומי נמוך האפקט המיטבי הנו משמעותי יותר כפי שדווח בעבר באזור תל-אביב. במחקר נבדקים  תוצאי הריון שלילים הבאים: משקל לידה נמוך ומשקל לידה נמוך מאוד, מומים מולדים, פגות ופגות חמורה. המחקרים במסגרת זו מתבצעים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות וכן עם פרופסור איתמר לנסקי ופרופסור דוויד ברודאי.

במחקר מסוג אחר, במסגרת פרויקט מחקרי של הערכת העלות הכלכלית-בריאותית של חשיפה לזיהום האוויר עבור פליטות מסקטור התעשייה והתחבורה במפרץ חיפה- מתבצעת הערכת סיכון לבריאות כתוצאה ממידול של פליטות של זיהום אוויר.  במחקר , בשיתוף פרופסור ניר בקר מתל חי, נדרשת יכולת לבצע סקירות ספרותיות נרחבות ואינטגרציה של ידע ממגוון מקורות. במסגרת המחקר, מתבצעת  הערכת תוספת התחלואה על סמך נתונים ממגוון מקורות: נתוני רמות החשיפה ממידול של פליטות, נתונים של שיעורי האוכלוסייה החשופה בסיכון (נתוני למ"ס), רמת התחלואה הבסיסית (נתוני משרד הבריאות ונתונים מהספרות) ועקומות מנה תגובה ממחקרי מטה-אנליזה.

מחקר אחר נעשה בשיתוף ד"ר אביעד זיק מהדסה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במחקר נבחן האם מגורים בנפת חיפה מעלים את הסיכון לסרטן. מטרת מחקר זה לבחון היארעות סרטן בנפת חיפה בהשוואה לשאר הארץ בתקנון לגורמי סיכון וערפלנים פרטניים במחקר עוקבה.

ישנו יתרון רב במעבדה לסטודנטים בעלי ידע קודם והבנה בסטטיסטיקה, גיאוגרפיה ו-GIS, וכן יתרון לסטודנטים בעלי הכרות עם תוכנות סטטיסטיות ובעיקר R וכן RStudio

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב