לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

פרופ' איתמר לנסקי

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

מחקר

קירות ירוקים בעיר חכמה

על רקע תהליכי עיור מואצים בארץ ובעולם, לתופעות של הצטופפות אוכלוסייה בעיר, בנייה לגובה והתמעטות שטחים פתוחים בעיר השלכות שליליות על האדם והסביבה. מרחב הפתרונות המועדף לבעיות הנובעות מתהליכים אלו נמצא בתחום הפתרונות מהטבע (nature based solutions). לצמחיה יתרונות רבים לטיוב סביבת האדם: השפעה על טמפרטורת הסביבה, איכות אוויר, רעש, סטרס. לאור התמעטות השטח בעיר לגידול צמחיה, מוצע פתרון של גידול צמחיה על קירות, פתרון הדורש טכנולוגיות מתקדמות. במסגרת מחקר קירות ירוקים הגדול בהיקפו כיום בעולם הוקמו באוניברסיטת בר אילן שני קירות ירוקים (צמחיה) ומערך ניטור סביבתי על שני בניינים ועל זוג בניינים זהים (ביקורת). המחקר בוחן את ההשפעה ההדדית של קירות ירוקים על הסביבה העירונית במונחים של טמפרטורה, לחות, קרינה (ארוכת וקצרת גל), קיבוע פחמן, ורעש לאורך עונות השנה ובתנאי מזג אוויר משתנים. כמו כן נבחנת בעזרת שיטות של חקלאות מדייקת (ובדיקות של הצמח) השפעת הסביבה על הצמחייה. השפעת הקירות הירוקים על סביבת האדם תתורגם להשפעה על בריאות הציבור כולל על מדדים שונים של רווחת הפרט, כגון שביעות רצון ורווחה  (wellbeing). ניתוח כלכלי סביבתי יכמת את ההשפעות הנ״ל במונחים כספיים. למרות שפתרונות מהטבע מוצעים היום בספרות המחקרית כפתרון מועדף לבעיות סביבתיות / בריאותיות, עוד לא נערך מחקר מקיף בנושא. המחקר ממומן ע״י משרד המדע (וציוד מ ISF).

חישה מרחוק של פני ים המלח.

גורלו של ים המלח עלה לכותרות עקב ירידת המפלס של כמטר בשנה ובעקבות כך תופעת הבולענים והרס התשתיות בסביבות ים המלח, ובשל בעיית עלית מפלס בריכות האידוי של מפעלי ים המלח המסכנים את המלונות בסביבה. אני עוסק בחישה מרחוק של פני ים המלח לצורך:

(א) אפיון המחזור היממתי והעונתי של טמפרטורת שכבת הגבול של ים המלח.

(ב) הבנה של התהליכים המתרחשים בשכבת גבול של כ 10 מיקרון בפני ים המלח.

(ג) מעקב אחר חומר מרחף כדי להבין את המקורות, מנגנוני ההסעה והדינאמיקה של חומר מרחף. לחומר המרחף השפעה על המראה של ים המלח ועל איכות התמלחת הנשאבת לבריכות האידוי.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב