לאתר בר אילן

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה

פרופ' ענת צ'צ'יק

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

מחקר

תחום המחקר הראשי שלי הוא: כלכלת סביבה וניהול משאבי טבע

בין היתר אני חוקרת:

אמידת וניתוח העדפות צרכנים למוצרים ושירותים ירוקים באמצעות נתונים על התנהגות בפועל והעדפות מוצהרות.

אמידת הערך של מוצרים ציבוריים בין היתר מוצרים ושירותים סביבתיים (כגון שירותי מערכת).

בחינת וחיזוי ההשפעה של כלי מדיניות ורגולציה סביבתית על ההתנהגות בפועל.

ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה

נשמח להיות בקשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב